Tri ân khách hàng – Quay số trúng thưởng Quý I/2024 cùng LTA